Systematisk forebyggelse vinder indpas i Det grønlandske Sundhedsvæsen

Takket være en stor indsats blandt sundhedspersonalet i alle fem sundhedsregioner, er det lykkedes at styrke den tidlige opsporing af forebyggelige risikofaktorer, såsom rygning, forhøjet blodtryk og fysisk inaktivitet.

Den seneste opgørelse fra Livsstilsambulatoriet viser således, at hele 24 % af den voksne befolkning har fået målt og registreret deres blodtryk i den landsdækkende elektroniske patientjournal, ligesom 17 % af alle voksne har fået registreret rygestatus. Disse tal svarer til en fremgang på godt 300 % i forhold til for 2 år siden. Udover rygning og blodtryk, har der også været øget fokus på andre faktorer, som eksempelvis fysisk aktivitet og vægt.

Forebyggelse i sundhedsvæsenet
Rygning og forhøjet blodtryk er hyppige tilstande i Grønland. Begge dele øger risikoen for blandt andet åreforkalkning, blodpropper og slagtilfælde. Da det både er muligt at stoppe med at ryge og behandle forhøjet blodtryk, er det vigtigt at både sundhedspersonale og befolkning er opmærksomme på disse risikofaktorer.

-Indsatsen går kort sagt ud på at indsamle forskellige helbredsoplysninger i forbindelse med sundhedspersonalets møde med borgeren. Oplysningerne samles i en såkaldt Livsstilsprofil i patientjournalen, så både borger og personale hurtigt får et overblik over mulige risikofaktorer, forklarer læge Michael Lynge Pedersen.

Fokus på risikofaktorer
Første skridt, er at se og erkende de risikoforhold som kan ændres. Næste skridt kan være rygestop, øget fysisk aktivitet, vægttab, forebyggende behandling mv.
Sundhedsvæsenet kan støtte op om borgerens ønske om livsstilsændringer ligesom sundhedsvæsenet tilbyder forebyggende behandling i tilfælde af eksempelvis forhøjet blodtryk og diabetes.

-Samtidig må vi erkende at forebyggelse og sundhedsfremme i Det grønlandske Sundhedsvæsen ikke kan stå alene. Det handler både om personlige valg og samfundsmæssige forhold. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at vælge det sunde liv slutter Michael Lynge Pedersen.