Fordeling af kvoter på isbjørne i 2014

Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug har efter høring af KNAPK og KANUKOKA fordelt kvoterne på isbjørne, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne.

Fangståret er ifølge bekendtgørelsen 1. januar – 31. december, kommunerne kan dog selv bestemme hvornår licenser udleveres til fangerne.

Kvoten er uændret i forhold til forrige år og fordelingen på de enkelte bestande ser således ud:

 Bestand  2014
 Baffinbugten (Kangaatsiaq – Savissivik)  67
 Davis strædet (Paamiut – Sisimiut)  3
 Østgrønland (Øst Grønland, Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik)  64
 Kane Bassin (Qaanaaq, Savissivik undtaget)  6
 I alt  140

Kvotens fordeling til forvaltningsområderne er ligeledes uændret:

 Kane Basin  Kvote  Østgrønland  Kvote
 Siorapaluk  6  Ittoqqortoormiit  35
 Moriusaq  Tasiilaq  25
 Qeqertat  Nanortalik  4
 Qaanaaq  Qaqortoq
 Narsaq

 Baffin Bugt  Kvote
 Savissivik  18
 Upernavik  37
 Uummannaq  12
 Ilulissat
 Qasigiannguit
 Qeqertarsuaq
 Aasiaat
 Kangaatsiaq
 Davis Stræde  Kvote
 Sisimiut  
 Maniitsoq
 Nuuk
 Paamiut

Ulovlige fangster vil blive fratrukket fra forvaltningsområdet, hvor fangsten er sket.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Kontorchef Amalie Jessen.
Email amalie@nanoq.gl tlf. +299 345304 mobiltlf. +299 553342