Fiskeriforhandling mellem Norge og Grønland

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med indgåelse af aftale om fiskeri mellem Grønland og Norge for 2014 afsluttet de årlige forhandlinger med lande, som Grønland normalt udveksler gensidige fiskerirettigheder med.

 

Aftalen vil danne grundlag for det grønlandske fiskeri i norsk farvand og det norske fiskeri i grønlandsk farvand i 2014.

 

Aftalen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Norge af 9. juni 1992.

 

Forhandlingerne om fiskerirelationerne for 2014 mellem Grønland og Norge blev gennemført på embedsmandsplan i København i dagene 10.-11. december 2013 og efter lange og vanskelige forhandlinger lykkedes det for delegationen at indgå en for alle parter tilfredsstillende aftale.

 

På grund af den biologiske rådgivning har der været reduktion på begge sider på de fleste arter. Dog er Grønlands torskefiskeri i norsk farvand bevaret på 3.500 tons og Norge får 200 tons ekstra bundlevende rødfisk og 450 tons ekstra torsk i forhold til 2013. Norges kvote på pelagisk rødfisk er til gengæld skåret ned med 1.050 tons. Grønlands kvote på kuller og sej er sat ned med henholdsvis 150 og 300 tons.

 

Kvotebyttet mellem Norge og Grønland er af meget stor værdi for begge lande, og den opnåede aftale med Norge skal senere forelægges for medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug til endelig godkendelse.

Tabel for 2014-protokollen