Certifikatkursus i ”Hygiejne og egenkontrol for primærproducenter”

De første fangere og fiskere har den 5. december bestået Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønlands (VFMG’s) Certifikatkursus i Hygiejne og egenkontrol for primærproducenter af fødevarer. Kurset blev afholdt i Nuuk.

Som godkendt primærproducent kan fiskere og fangere lovligt afsætte deres fangst af fisk, havpattedyr og småvildt til detailbutikker med en godkendt slagterafdeling.

Kursuspensum og undervisning er sket i regi af VFMG i samarbejde med levnedsmiddelskolen INUILI.

Efterspørgslen på grønlandske fødevarer i detailbutikker er stigende og med dette kursus er der åbnet op for en højere grad af selvforsyning med friske og sikre grønlandske råvarer.

Inden jul afholdes tilsvarende certifikatkursus i Hygiejne og Egenkontrol for primærproducenter i Narsaq.

De to kurser er første led i VFMG´s fokus på hygiejneuddannelse af folk beskæftiget i alle led i fødevarekæden. Det planlægges i samarbejde med INUILI at udvikle modulkurser, der tilpasses de specielle grønlandske forhold mht. fødevarer og produktion af disse.
Der søges midler til den fortsatte udvikling og udbredelse af kursusaktiviteten.

Rationalet bag hygiejneuddannelserne er en helhedstankegang, som er forankret i den grønlandske fødevarelovgivning. VFMG ønsker at sikre en høj grad af fødevaresikkerhed ved i første omgang at etablere et robust system af certificerede primærproducenter (fangere/fiskere), som er en del af fødevarekæden fra ’Fra Fjeld/Fjord/Jord til Bord’.

Bag det nye initiativ ligger et princip, som går ud på, at alt om sundhed, fødevarer og miljø hænger sammen i en helhed. Internationalt kaldes dette for ‘One Health ‘ og Grønland er nu kommet endnu et skridt til at få udbredt ’One Health’ til alle led i den grønlandske fødevareforsyning.

Kursister og undervisere
Kursister og undervisere