Karl Lyberth har været på rundrejse i Sydgrønland

Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl Lyberth har været på rundrejse i Sydgrønland.

 

Karl Lyberth har i dagene 9. december til den 16. december været i Qaqortoq og Nanortalik. Grundet dårlig vejrforhold nåede han desværre ikke til Narsaq. Under sin rejse har han primært afholdt møder med de lokale fisker og fangerforeninger og dets medlemmer. I Qaqortoq havde han også lejlighed til at mødes med bestyrelsen for sammenslutningen af samvirkende fåreholderforeninger (SPS).

Med sit møde med SPS blev de meget høje transportpriser et vigtigt em-ne som blev drøftet, primært ved indkøb af foder og indførsel af driftsaktiver. Derudover blev drøftet landbrugernes og fåreholdernes mangear-tede fælles koordineringer i forhold til drift af produktionen herunder forholdene omkring radio- og telefonikæden.

Selvom om indhandlingsforholdene i Qaqortoq er forbedret er der stor behov for udvikling af driftsmateriale hos fiskerne. Dette anses for værende en vigtig del og ønskes derfor fremmet. Dette efterår er torsken fremkommet mere i fiskeriområderne i fjordene og hvis ikke driftsmaterialet højnes vil dette ikke have en væsentlig forbedret betydning for fiskeren. Derudover blev drøftet det igangværende opfiskning af gamle fiskeriredskaber og andre redskaber i havets bund. Fiskerne efterlyser mere samarbejde og deltagelse med denne opgaveudførelse som udføres imellem kommune Kujalleq og Arctic Prime Fisheries.

Under mødet med fiskerforeningen i Nanortalik blev der primært snakket om det meget farlige forhold fiskerne lever under med hensyn til redskaber og joller, hvilket er et ønske som Naalakkersuisut bør optage som særligt opgave som skabes i samarbejde med hinanden. Der findes ikke alene torsk i farvandende omkring Nanortalik og dette giver rig mulighed for at opstarte forsøgsfiskeri, som også Naalakkersuisut bør prioritere og deltage i.

Der blev derudover drøftet fangstmulighederne på land som eksempel landsætning af moskusokser som har været drøftet i længere periode og som ønskes gennemført, idet nuværende jagtområder ligger hensiddes og nærmest ufremkommeligt for jollefiskerne. Det ønskes fremmet at landsætningsopgaven med moskusokser prioriteres, idet græsningsområder i området er meget gode og bør benyttes fuldt ud.

Lomvierne blev også begge steder drøftet. Fangerne udtaler, at der fore-findes mange lomvier og hvaler i det omkringliggende udenskærs hav. Det er fangernes fælles mening, at disse forhold blot er udtryk for at strømforholdene i havet har ændret sig og at dette medfører gode og rige næringsbetingelser for dyrene derude. Derfor udtaler fangerne i fælles-skab at der primært for lomvie bestanden ikke er tale om nedgang af bestanden. Det udtales samtidig at det er samme forhold gældende for edderfuglene.

Som helhed er det Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl Lyberths vurdering, at han har gode forventninger og kan føle at fiskerne har mod på i samarbejde at ændre forholdene til noget bedre. Karl Lyberth udtaler, ”Det er tydeligt at fiskeriet er blevet mere synlig via større fangster, specielt torskens fremkommen er tydelig, og det er derfor også vigtigt at holde fokus på forbedringsforholdene for fiskeriredskaber og dette i samarbejde bør prioriteres, samt at opfiskning af gamle fiskeriredskaber gennemføres fuldt ud. Det er tydeligt at langline fiskeri anses for en rigtig måde at fiske på og at det i samarbejde med deres organisation bør fremme støtteordninger til anskaffelse af redskaberne. Når jeg har udtalt at indhandlingsforholdene skal forbedres og at jeg med egne øjne nu har set forholdene, føler jeg at forholdende bør forbedres, og derfor vil jeg kontakte ejerne af disse indhandlingsanlæg og spørge om deres igangsatte arbejde om muligt ikke kan gennemføres hurtigere,” slutter Karl Lyberth.Med venlig hilsen


Jørgen Isak Olsen
Toqq/direkte 345308
jio@nanoq.gl