Grønland og Færøerne styrker samarbejde

Aleqa Hammond holder pressemøde

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond er i disse dage på besøg til Færøerne. Besøget er hendes første besøg til Færøerne, siden hun blev formand for Naalakkersuisut.

 

Formanden for Naalakkersuisut og den færøske lagmand Kaj Leo Holm Johannesen havde igår møde, hvor de drøftede sager af fælles interesse. Bl.a. har de haft samtaler om at skabe et styrket og mere formaliseret samarbejde mellem Færøerne og Grønland på flere områder, herunder i Arktisk Råd og i vestnordisk regi, hvor en stærkere koordinering vil kunne gøre begge landes indsats stærkere end hidtil. Også i forhold til udviklingen af Rigsfællesskabet er det vigtigt at Færøerne og Grønland løbende drøfter mulighederne og udfordringerne.

Det nye samarbejde vil finde sted både på politisk niveau med mere faste årlige møder mellem de to regeringschefer, samt på embedsmandsniveau hvor embedsmandserfaringsudveksling mellem Færøerne og Grønland vil blive opprioriteret.

Også vedrørende forholdet til EU, hvor Færøerne fortsat oplever store udfordringer indenfor makrelfiskeriet blev der tid til drøftelser. Formanden for Naalakkersuisut orienterede om det netop overståede OLT ministermøde  i Bruxelles.

Et tættere gensidigt samarbejde vil gavne både færøsk og grønlandsk erhvervsliv.

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtalte efter mødet:
“Jeg er meget glad for at vi idag har aftalt at starte et mere formaliseret samarbejde mellem Grønland og Færøerne. Der er mange områder, hvor det er vigtigt at Grønland og Færøerne løbende sætter sig sammen. Både hvor vi kan styrke hinanden med fælles fodslag, men også hvor de to lande kan komplementere hinanden indenfor områder hvor vi hver især er stærkest.

Det er vigtigt at vi får koordineret vores prioriteringer, således at de kan gavne Grønland, men også samtidig gavne Færøerne.”

Lagmanden Kaj Leo Holm Johannesen udtalte efter mødet:
“Mødet i går er forhåbentligt det første af flere formelle møder mellem lagmanden og landsstyreformanden de kommende år.

Færøerne og Grønland har de samme udfordringer på flere områder, og et stærkere samarbejde styrker begge lande.

Grønland er i dag i centrum af international politik, og derfor vil et tættere samarbejde åbne flere døre - ikke mindst hos vores erhvervsliv.”

Interview til færøsk tv

I forbindelse med besøget deltog formanden for Naalakkersuisut i et interview i programmet ”Vangamynd” (Profilen) på Færøernes offentlige tv-station KVF.

Interviewet som foregik på dansk kan ses i sin fulde længde her:

http://kvf.fo/netvarp/sv/2013/12/06/vangamyndin