Om isbjørne

Karl Lyberth

Om isbjørne ministermøde i Rusland, Moskva

 

I anledning af 40 års jubilæum for underskrivelsen af Oslo-konventionen om beskyttelse og forvaltning af isbjørne afholdes der et minister- og kyststatsmøder. Medlem af Naalakkersuisut Karl Lyberth vil deltage på ministermødet.

Det kommende møde i Moskva, Rusland, er et led i ”Aftalen om forvaltning af isbjørne og deres habitat” fra 1973, som blev underskrevet af Danmark/Grønland, Canada/Nunavut, Norge, Rusland og USA i maj 1976, og ratificeret af alle underskrivende nationer i 1978 og genbekræftet i 1981. Grønland overtog ansvaret for isbjørneaftalens implementering pr. 1985.

Der er behov for internationalt samarbejde og koordination i forvaltning og forskning af isbjørne, da bestandene af isbjørne ofte krydser nationernes grænser. Mødet er det fjerde i sin række, der foregår hver andet år.

Udover kyststatsmøde vil der være et ministermøde hvor hovedformålet er at underskrive en deklaration som genbekræfter parternes ønske om fortsat samarbejde om forskning, forvaltning og beskyttelse af isbjørnebestandene. Behovet for et ministermøde understreges med henvisning til 40 års jubilæet for underskrivelsen af Aftalen om forvaltning af isbjørne og deres habitat.

Samtidigt med at gøre status for implementeringen af aftalen indenfor de sidste 10 år, vil man til mødet annoncere at landene binder sig på prioriterede tiltag i form af de vigtigste emner i Circumpolar Action Plan for the Conservation of Polar Bears, som et værktøj til implementering af aftalen de næste 10 år.