Invitation til medierne

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked inviterer medierne til en mini-konference om opkvalificeringsindsatsen for små og mellemstore virksomheder, som Rambøll Grønland har haft en servicekontrakt på at udføre i en periode over to år, der slutter ultimo 2013.

Formålet med indsatsen er at få mange potentielle lokale virksomheder til at fokusere på at blive underleverandører til de kommende storskalaprojekter.

I 2012 udarbejdede Rambøll en større analyse af, hvilke typer kurser der var behov for. Analysen viste, at der var et gap på en række felter, mellem hvad mineselskaberne efterspurgte af kompetencer - og hvilke kompetencer der er indlejret i de grønlandske virksomheder.

Med udgangspunkt i analysens konklusioner blev der udviklet en række kurser i 2013, der har været afholdt i løbet af dette efterår i alle større byer. Kurserne var første step i en langsigtet strategi om at minimere nævnte gap.

Program for mini-konferencen:
09:00 – 11:00: Oplæg og rundvisning ved Rambøll og Usisaat

11:00 – 12:30: Oplæg af Naalaakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, samt efterfølgende debat

12:30 – 13:30: Frokost

13:30 – 15:00: Oplæg ved Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked om fremtidsperspektiverne for erhvervsudvikling, samt efterfølgende debat

Tidspunkt: Onsdag den 4. december
Sted: Usisaat, Industrivej 2 (1. sal)
Arrangør: Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og Rambøll Grønland A/S

Eventuelle spørgsmål er I velkomne til at kontakte afdelingschef Tina Jensen fra departementet på 345622.