Ulovlig brug af ATV

Ulovlig moskusjagt

Ulovlig brug af ATV under moskusoksefangst i Kangerlussuaq

I forbindelse med moskusoksefangsten i Kangerlussuaq-området er flere erhvervsfangere meldt til politiet for ulovlig brug af ATV (motoriseret firehjulet terrænkøretøj) under jagten. Jagt- og fiskeribetjenten, som var i området omkring Ørkendalen i slutningen af oktober, påtraf personer udstyret med ATV med slæde eller anhængere. Disse drev jagt flere kilometer udenfor den tilladte transportkorridor.
Omtalte har benyttet køretøjerne aktivt i søgen efter moskusokser og transport af de nedlagte dyr. Nogle har desuden brugt ATV’er aktivt i drivning samt nedslagtning af dyrene og benyttet ATV’er til jagt helt tæt på dyrene. Dette er ligeledes ulovligt. Samtlige jægere fortsatte deres aktiviteter efter at jagt- og fiskeribetjenten havde informeret dem om at brug af ATV under jagten var ulovlig udenfor transportkorridoren i Ørkendalen.

Departementet har grund til at tro, at der er nedlagt mellem 100 og 200 moskusokser af de omtalte personer i løbet af jagtperiodens sidste 14 dage.

Departementet ser alvorligt på den tilsyneladende øgende ulovlige brug af ATV i Kangerlussuaq og vil fremover skærpe tilsynet. Samtidig opfordrer Departementet fangere og andre, som observerer ulovligheder i forbindelse med fangst og jagt om umiddelbart at varsle jagt- og fiskeribetjenten og meget gerne tage fotos eller filme ulovligheder og anmelde forholdet, således at der kan blive sat en stopper for ulovlighederne og lovbrydere kan blive politianmeldt.