Tilbagekaldelse af frikadellepølse

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland har i dag modtaget en advarsel fra Fødevarestyrelsen i Danmark vedr. risiko for listeria i ”3-stjernet frikadellepølse”.

Hvilke fødevare:
3-stjernet Frikadellepølse 9% 110g.
Pakkedato: 30.10.2013
Mindst holdbar til dato: 27.11.2013
EAN Kode: 5706 7704
Produceret af :
3-stjernet i Horsens.
aut nr.: DK260
Solgt hvor:
Brugsen

Virksomhed, der trækker tilbage:
3-stjernet A/S, Langemarksvej 1, 8700 Horsens.
Årsag:
Der er ved virksomhedens egenkontrol påvist Listeria monocytogenes i produktet.
Risiko:
Infektion med Listeriabakterier.
Symptomerne er bl.a. influenzalignende symptomer, feber, hovedpine og i sjældne tilfælde mave-tarm problemer.
Råd til forbrugeren:
Kasser frikadellepølsen eller lever den tilbage, hvor den er købt.