Færøerne og Grønland styrker samarbejdet

Færøerne og Grønland styrker samarbejdet i udvikling af en effektiv og moderne offentlig sektor

Udfordringen er at sektoren skal levere flere ydelser og derfor er der behov for at finde nye løsninger for færre penge. Videns- og erfaringsudveksling er derfor en af hjørnestenene i samarbejdet.

De to nationer har en række fælles kulturelle, geografiske og demografiske kendetegn. Det skaber grobund for en fælles forståelse. Den styrke vil samarbejdet også bygge på.

Digitaliseringsstyrelsen og Departementet for Finanser har i dagene den 12. til 15. november 2013 været på besøg i Færøerne. Der blev bl.a. drøftet digitale løsninger i sundhedsvæsenet med fokus på øget økonomisk og budgetmæssig styring. Grunddata var et andet fokuspunkt, herunder lovgivning omkring persondata og udveksling af data på tværs af landegrænser, hvis aktualitet er stigende med Grønlands øget internationale fokus.

Disse indsatser er en del af Naalakkersuisuts IKT-strategi i Grønland for 2013-17, og der søges inspiration til implementering af løsninger, der bygger på de vilkår der gør sig gældende for den offentlige sektor i Grønland og Færøerne.

Som en del af besøget blev der også indledt forhandlinger om en tillægsaftale til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de to nationer.

Enighed om samarbejde oven på mødet mellem Jørgen Niklassen og Vittus Qujaukitosoq tidligere i 2013 har således resulteret i en række konkrete samarbejdsinitiativer, som parterne vil forstærke og konkretisere i 2014.