NI Nuuk

Der er ikke konkrete planer om flytning af NI-Nuuk - og NI-1 nedlægges ikke

Som reaktion på udmelding fra de studerende på NI-Nuuk omkring NI-1 uddannelsen, udtaler Naalakkersuisoq Nick Nielsen.

”Det er rigtig fint, at de studerende på vores uddannelser blander sig i samfunds- og uddannelsesdebatten, og jeg lytter naturligvis til deres indspark i debatten. Men det er ikke korrekt, at der er planer om at nedlægge NI-1 uddannelsen på NI-Nuuk, sådan som eleverne giver udtryk for skulle være tilfældet. NI-1 skal bestå med samme indhold som hidtil, og gerne på sigt udvikles yderligere i forhold til erhvervslivets behov.

Jeg mener NI-1 skal være et erhvervsrettet uddannelsesforløb der kan tages efter gymnasiet. Enten for at de studerende kan tilegne sig realkompetencer til videre studier inden for det merkantile område eller alternativt til stillinger i primært det private erhvervsliv. Så det er altså helt forkert, hvis nogen har fået den opfattelse at NI-1 uddannelsen skal nedlægges.”

Samtidig gør Nick Nielsen opmærksom på, at såfremt de studerende mangler specifikke fag, eksempelvis Matematik B eller Engelsk A, så kan dette læses som enkeltfag på gymnasierne.

Slutteligt præciserer Nick Nielsen, at der ikke er truffet nogen beslutning om, at NI-Nuuk skal sammenlægges med NI-Qaqortoq og fysisk samles i Qaqortoq.

”Jeg har tidligere kvitteret for, at Borgmester Jørgen Wæver Johansen har udtrykt en ide om at samle vore to handelsskoler i en samlet handelsskole i Qaqortoq. Jeg synes det er spændende og værd at debattere, når der kommer forslag til at øge det faglige niveau og sikre en udvikling i hele landet, og ser Borgmester Jørgen Wæver Johansens som et udtryk for denne ambition.

Jeg har samtidig noteret mig, at debatten fortsætter både i det offentlige rum, og direkte mellem mig og handelsskolernes bestyrelse. Jeg er glad for debatten, og tager de mange input med i mine overvejelser i forhold til den opdaterede uddannelsesstrategi, jeg på Naalakkersuisuts vegne vil præsentere på forårssamlingen 2014. Men der er ikke truffet beslutning om en sammenlægning af skolerne, der er ikke afsat økonomi til det, og na-turligvis lytter jeg til eleverne såvel som jeg lytter til lokalpolitikere.”

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen
Nick Nielsen