Succesfulde høringsmøder i Sydgrønland er nu gennemført

Høringsmøde i Narsaq Naalakkersuisut har nu afsluttet deres høringsmøder i Qaqortoq, Alluitsup Paa, Nanortalik og Narsaq, med stort fremmøde fra borgerne alle steder. Der var også i Narsaq opbakning til Tanbreez’ mineprojekt ved Killavaat Alannguat.

”Vi er meget overvældet over og glade for den store tilslutning som der har været til høringsmøderne Sydgrønland. Tanbreez projektet vil kunne få en betydelig indflydelse på Sydgrønlands fremtid i form af nye arbejdspladser og nye erhvervsmuligheder”, siger Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard og Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen sammenstemmende.

Projektet er karakteriseret ved at ville anvende lokal arbejdskraft til langt de fleste stillinger.

Ved det sidste høringsmøde i Narsaq var borgerne optaget af, at fiskeriet ved området ikke må påvirkes negativt af minedriften. Jens-Erik Kirkegaard og Kim Kielsen kunne bekræfte, at miljøbeskyttelsen er et ufravigeligt krav til projektet og at der ikke er noget, der tyder på at mineprojektet vil skabe problemer for fiskeriet.

Der blev også spurgt om forekomsten ved Killavaat Alannguat indeholdt uran over almindeligt baggrundsniveau. Det blev bekræftet af de uafhængige rådgivere, at forekomsten ikke har forøget indhold af radioaktive mineraler.

Der er fortsat mulighed for at sende høringssvar indtil den 2.december 2013. Høringssvaret kan indsendes pr. e-mail: bmp@nanoq.gl