Naalakkersuisut tager på det kraftigste afstand fra prisaftaler og karteller

Naalakkersuisoq for Boliger, Siverth K. Heilmann udtaler:
”Jeg har noteret mig, at Grønlands Arbejdsgiverforening bliver undersøgt for, om de faciliterer eller medvirker til ulovlige prisaftaler eller karteldannelser. Det er vigtigt, at prisdannelsen sker på et gennemsigtigt (transparent) marked og udefra en reel konkurrence blandt aktørerne. Grønlands Selvstyre og kommunerne udbyder årligt anlægsopgaver for mange mio. kr. Det er derfor meget vigtigt, at markedet er effektivt og uden brug af »mestergrise« eller prisaftaler og ikke mindst, at der tillid til prissætningen efter udbud. Jeg imødeser resultatet af Politiets og Konkurrencetilsynet undersøgelse af sagen.
Jeg vil gerne opfordre til dialog mellem kommuner, Grønlands Selvstyre og interesseorganisationer om hvordan vi kan undgå ulovlige prisaftaler ved byggerier i Grønland. ”

Med venlig hilsen

Siverth K. Heilmann