Bryd Tavsheden – Stop Volden

Kronik af Martha Lund Olsen
FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, 25. november 2013

Vold mod kvinder er et udbredt problem i vores samfund, og samtidig et problem som ofte bliver skjult og fortiet. Det er Naalakkersuisut’s mål, at ingen borgere i Grønland skal leve et liv med vold. Men vi må erkende, at volden i dag er et omfattende problem, som har store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Vi ved i dag, at vold mod kvinder fører til akutte og kroniske helbredsproblemer i vores samfund, og at volden beviseligt kan kædes sammen med kortere levetid, langvarig sygdom, psykiske problemer og sygefravær. Vi ved også, at flere kvinder har set sig nødsaget til at flytte væk fra Grønland for at slippe væk fra en voldelig partner.

Mange børn bliver vidner til volden i hjemmene, og det medfører, at børnene i højere er i risiko for selv at videreføre voldsspiralen. For vold avler vold. Som samfund kan vi ikke være bekendt, at vores børn ofte føler sig utrygge, hvor de burde føle sig allermest trygge; nemlig i hjemmet. Og vi kan ikke være bekendt, at voldsramte borgere ofte bliver mødt af tavshed, hvor de burde blive mødt af en udstrakt hånd.

Det er mest kvinder, der bliver udsat for vold i hjemmene, men også mænd og børn bliver udsat for volden. For at komme volden til livs, har Naalakkersuisut på efterårssamlingen præsenteret en strategi og handlingsplan mod vold, der omfatter fire indsatsområder:

  • Indsatsområde 1 sætter fokus på at forbedre støtten til ofre for vold. Målet er at sikre bedre muligheder for, at voldsofre kan få rådgivning og støtte til at skabe et liv uden vold.
  • Indsatsområde 2 har fokus på voldsudøveren. Målet er at forebygge vold ved at skabe nye holdninger og et nyt adfærdsmønster hos voldsudøvere.
  • Indsatsområde 3 har fokus på fagpersoner og frivillige, der arbejder med at forebygge og bremse voldsspiralen. Her er målet at styrke vidensniveauet og det tværfaglige samarbejde for at sikre en tidlig i voldsramte familier.
  • Indsatsområde 4 har fokus på at styrke viden og information om vold. Målet er dels at udvikle en mere vidensbaseret indsats og dels at ændre holdningen til vold og bryde tabuer i forvaltning og offentlighed.

Med strategien og handlingsplanen ønsker Naalakkersuisut at sætte handling bag ordene og iværksætte en målrettet indsats, som i højere grad sætter ofrenes sikkerhed og rettigheder i centrum.

Talrige indsatser er på nuværende tidspunkt under forberedelse. Det drejer sig bl.a. om et landsdækkende krisecenter, informationskampagner og undervisningsmaterialer, der skal skabe et solidt afsæt og fundament for den fremtidige indsats på området.

Det er Naalakkersuisut’s holdning, at en tilværelse med vold er ikke værdigt for noget menneske - hverken for den, der udøver vold, eller for den, der bliver udsat for vold. Vold er en forbrydelse og en krænkelse, som vi ikke kan acceptere i vores samfund.

At bekæmpe volden kræver, at vi står sammen, bryder tavsheden og taler åbent om problemet. Derfor er det også positivt, at vi i de senere år har set flere organisationer, NGO’er og privatpersoner engagere sig i indsatsen. Vi har brug for, at alle gode kræfter i vores samfund står sammen om at få stoppet volden.

Glædelig 25. november.