Krabbekvoter 2014

Fastsættelse af TAC for og forvaltning af krabber i 2014

Naalakkersuisut har den 27. november 2013 besluttet, at den samlede TAC for krabber ved Vestgrønland fastsættes til 2.800 tons. Heraf afsættes 250 tons til EU i henhold til fiskeriprotokollen.

Kvoterne fordeles således:

Forvaltningsområde Position  Kystnær kvote (tons)  Havgående kvote (tons) 
Upernavik  71°30 – 75°00  200  250*
Diskobugt-Uummannaq  68°00 – 71°30  600  250*
Sisimiut  66°00 – 68°00  500 [1]  250*
Maniitsoq-Kangaamiut  64°15 – 66°00  100  250*
Nuuk-Paamiut  60°45 – 64°15  950  250*
Narsaq-Qaqortoq  59°00 – 60°45  200  250*
Total    2.550  250*

* Denne kvote er en samlet EU kvote, som kan fiskes på tværs af forvaltningsområderne i det havgående område.

Øvrige betingelser

Naalakkersuisut besluttede desuden at ansøgere, som betingelse for erhvervelse af licens i 2014, skal have haft krabbelicens i 2013 og at der kan meddeles licens til to forvaltningsområder pr. fartøj i henhold til krabbebekendtgørelsen.

[1] En mængde på 200 tons frigives pr. 1. september således at denne kan fiskes i fjordrene.