KNI A/S

Naalakkersuisut har stor tiltro til at bestyrelsen for KNI A/S løser den alvorlige ledelsesmæssige situation selskabet er kommet ud i

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, der repræsenterer ejerne i forhold til de helt eller delvist ejede aktieselskaber, er af bestyrelsesformanden for KNI A/S orienteret om situationen i selskabet, hvor bestyrelsen nu skal ud og finde ny administrerende direktør, ligesom afløsere for Økonomichefen og regnskabschefen skal findes i den nærmeste fremtid.

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond:
- På vegne af Naalakkersuisut beklager jeg dybt, at en af de vigtigste virksomheder i dette land, er kommet i en ledelsesmæssig alvorlig situation. Men jeg er overbevidst om, at den bestyrelse som i august blev valgt til at være den overordnede ansvarlige for selskabet, kan løfte opgaven.

- De blev netop udpeget for at optimere arbejdsgangen og organisationen, og skabe stabilitet i et af de største og vigtigste virksomheder for dette land. Naalakkersuisut er derfor tryg ved at bestyrelsen håndterer situationen som den professionelle bestyrelse, den netop er udpeget til at være.

For en god ordens skyld skal det understreges, at den formaliserede del af kommunikationen mellem Selvstyret i sin egenskab af aktionær og selskabet foregår på generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens almindelige ordning. Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, udtaler sig derfor ikke om den daglige ledelse og drift af selskabet KNI A/S, og særligt ikke om personsager der vedrører selskabet.