Samarbejde om kobber efterforskning

Jens Erik Kirkegaard i Nanchang

Styrket samarbejde om kobber efterforskning i

Naalakkersuisoq Jens-Erik Kirkegaard mødes med Kinas største kobber mineselskab Jiangxi Copper Company Limited

Naalakkersuisoq Jens-Erik Kirkegaard har indledt sit handelsfremstød i Kina med et besøg i Nanchang i den sydkinesiske Jiangxi-provins. I besøget deltog repræsentanter fra Grønlands Arbejdsgiverforening, Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked samt Udenrigsdirektoratet.

Jens-Erik besøgte Dexin Copper Minen, som er den største kobbermine i Kina og det tilknyttede Guixi smelter anlæg, som er verdens største kobbersmelter.

I forbindelse med besøget blev der holdt møder med selskabets topledelse om den igangværende kinesiske kobberefterforskning i Østgrønland, som gennemføres af selskabet China Nordic Mining Company Ltd.

Jeg har ved selvsyn kunnet konstatere det effektive og højteknologiske niveau som præger kobbermineaktiviteterne i Jiangxi – udtaler Jens-Erik Kirkegaard, og fortsætter:

- det er vigtigt, at vi tiltrækker selskaber som har den nødvendige teknologiske og finansielle styrke til at løfte de omfattende efterforskningsaktiviteter, og ikke mindst de efterfølgende investeringer i egentlig minedrift.

Det er planen, at der i de kommende år skal gennemføres et omfattende boreprogram på det nordlige Jameson Land. Målet er at få klarlagt om de positive efterforskningsresultater kan føre til en egentlig kobbermine.

Efterforskningsprogrammerne vil løbende blive fremsendt til godkendelse hos såvel Råstofstyrelsen som Miljøstyrelsen, som skal sikre at aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med god international praksis.

Rejsen fortsætter nu til Tianjin til den kinesiske mineralmesse China Mining, hvor en række grønlandske virksomheder støder til delegationen.