International Cold Water Prawn Forum, London 2013

Karl Lyberth Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Lyberth har deltaget på organisationen ”International Cold Water Prawn Forum’s” årlige konference. Konferencen blev afholdt i London den 21. november 2013.

”International Cold Water Prawn Forum” er en non-profit organisation, der består af både fiskere, producenter, fiskeriorganisationer, salgsselskaber og biologer.

Formålet med ”International Cold Water Prawn Forum” er på internationalt plan at promovere vidensdeling og netværk blandt interessenterne i fiskeriet efter koldvandsrejer i Nordatlanten.

I forbindelse med konferencen var Naalakkersuisoq Karl Lyberth inviteret til at tale som key note speaker. I sin tale understregede Karl Lyberth blandt andet de udfordringer som aktørerne i det grønlandske rejefiskeri står over for. Blandt andet på grund af den vigende tendens i den biologiske anbefaling man desværre har set de seneste par år. Til gengæld opnåede det vestgrønlandske rejefiskeri i begyndelsen af 2013 MSC-certificering, hvilket er meget positivt og understreger, at det pågældende fiskeri foregår på en ansvarlig og transparent måde.