Ingen særbehandling af Anda

Steen Lynge Jeg skal hermed tilbagevise Andreas Uldum, Demokraterne, beskyldning om, at han er blevet tilbudt særbehandling fra Departementet for Sundhed på min foranledning.

Kort efter min indsættelse som Medlem af Naalakkersuisut konstaterede jeg, at Andreas Uldum via Facebook havde rettet en meget alvorlig kritik af sundhedsvæsenet.

Jeg orienterede departementchefen i Departementet for Sundhed om dette, og bad hende om at kontakte Andreas Uldum, med en opfordring om at indgive en officiel klage. Derved ville sundhedsvæsenet kunne få kendskab til og forholde sig til den alvorlige klage, som han havde fremsat i sin Facebook-status.

Andreas Uldum, Demokraterne afviste henvendelsen. Herefter gjorde man fra departementets side ikke mere ved sagen.

Jeg mener, at alle borgere, herunder politikere, har pligt til at benytte de officielle klageveje, hvis man oplever, at der er grund til at klage over den behandling eller service, man modtager fra sundhedsvæsenet. På den måde får sundhedsvæsenet mulighed for at forholde sig til klagen og til at drage læring fra den.

Jeg er overrasket over, at Andreas Uldum, Demokraterne i dag fremlægger sagen som beskrevet i pressen, og får det til at lyde som om, at han var blevet tilbudt at få en særbehandling, når virkeligheden var en helt anden. Han blev alene opfordret til at indsende en klage.

Jeg mener, at det er en urigtig udlægning Andreas Uldum giver i dag, og jeg skal tilbagevise det på det kraftigste.


Med venlig hilsen

Steen Lynge