Forhøjelse af hellefiskekvoter

Fiskefartoej

Forhøjelse af de kystnære hellefiskekvoter til joller under 6 meter i Diskobugten og Uummannaq

Naalakkersuisut har den 22. november besluttet at forhøje de kystnære hellefiskekvoter til joller under 6 meter med 200 tons i forvaltningsområde Diskobugten og 100 tons i forvaltningsområde Uummannaq. Kvoteforhøjelserne frigives mandag den 25. november 2013.

Med de to kvoteforhøjelser estimeres det, at fiskeriet kan holdes åbent resten af 2013. I Diskobugten frigives der 1. december en kvotemængde på 100 tons, som imidlertid skal fratrækkes 32 tons på grund af et overfiskeri i november måned. Med en kvoteforhøjelse på 200 tons vil jollerne under 6 meter således have en kvote på 268 tons til rådighed i resten af 2013.

I forvaltningsområde Uummannaq frigives der 1. december en kvotemængde på 51 tons. Til denne skal lægges 24 tons, som resterer for november måned, fordi fiskeriet blev lukket lidt for tidligt. Det vil sige at der inkl. en kvoteforhøjelse på 100 tons vil være en kvotemængde på 175 tons til rådighed til jollerne resten af i år.

Med hensyn til forvaltningsområde Upernavik så resterer der aktuelt en kvotemængde på 131 tons for resten af året til jollerne. På den baggrund estimeres det ikke, at der er brug for en kvoteforhøjelse i området.