Inspirerende besøg på Færøerne

Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Nick Nielsen, besøgte Færøerne torsdag til lørdag i sidste uge i forlængelse af deltagelsen i Nordisk Session i Oslo.

Vært ved besøget var ministerkollega Bjørn Kalsø, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Bjørn Kalsø og Nick Nielsen

”Besøget var meget udbytterigt og jeg er sikker på, at vi vil se et udvidet samarbejde med vore vestnordiske naboer i de kommende år” udtaler Nick Nielsen, som fortsætter:

”Med et indbyggertal på omkring 48.000 har Færøerne næsten ti tusinde færre indbyggere, end vi har i Grønland. Det var opløftende at se, at det er lykkedes at gøre det færøske sprog til det daglige sprog på arbejdspladserne. Det er et mål, vi også stræber efter at opnå i vort samfund. Vejen dertil er uddannelse, men også en stærk vilje og en positiv indstilling blandt alle involverede i processen. På Færøerne har opgaven været lettere at gå til, end den er for os i Grønland, idet tilflytningen af folk uden sproglig eller familiær tilknytning til øerne er meget lav. Derudover viser erfaringerne, at tilflyttere fra de øvrige nordiske lande med sprog, som ligger tæt op af det færøske, tilegner sig færøsk på omkring tre måneder. Vort sprog ligger fjernt fra de nordiske sprog, men da sprog er en af de vigtige nøgler til kulturforståelse og integration i samfundet, mener jeg, at en fælles indsats i forhold til tilflyttere og borgere, som ikke i dag taler grønlandsk er nødvendig. Jeg er også sikker på, at det vil medføre, at langt flere tilflyttere vil vælge at blive boende i landet i længere perioder, end vi ser det i dag.”

”Siden vedtagelsen af sprogloven i 2010 har Naalakkersuisut uden held forsøgt at få udarbejdet et ændringsforslag til loven, som sikrer, at det officielle sprog i landet anvendes på alle områder i forhold til borgerne. På forårssamlingen 2014 fremlægger Naalakkersuisut et forslag til markedsføringslov, i hvilket vi lægger op til, at reklamer, annoncer og skiltning fremover som minimum skal formidles på vores officielle sprog, som det er tilfældet på Færøerne. Derudover arbejder vi fortsat på at sikre, at også juridisk bindende aftaler, eksempelvis ved huskøb, også fremover skal kunne indgås på grønlandsk. Disse forhold er på plads i forhold til det færøske sprog, så jeg mener, det må være et realistisk mål, at det også kan opnås her.”

Under opholdet besøgte Nick Nielsen en folkeskole samt søfartsuddannelserne i Torshavn og i Klaksvik. Om besøget på Skúlin á Argjahamri i Torshavn udtaler Naalakkersuisoq:

”Siden jeg tiltrådte, har jeg talt meget om vigtigheden af, at vores folkeskole skal kunne favne alle – denne overbevisning blev jeg styrket i under besøget, hvor det viste sig, at inklusion er en af hjørnestenene i den færøske folkeskole. Skolen, vi besøgte, var ganske ny og indrettet efter samme principper, som også vi benytter ved nybyggerier i dag på området med store, lyse og åbne læringsmiljøer. Folkeskolen er trindelt, som vi kender det, og en del af undervisningen foregår som storrumsundervisning med flere lærere til stede, herunder speciallærere. Såvel inspektøren som lærerne på skolen gav udtryk for, at det er en styrke at have mangfoldighed i klasseværelset. Endvidere blev det påpeget, at det er vigtigt også at udfordre de bedste elever og ikke kun fokusere på de, som har behov for hjælp og støtte til at opnå læringsmålene. Endelig blev samarbejdet med forældrene og vigtigheden af fælles værdier og normer i lærerteamet omkring klasserne fremhævet som afgørende faktorer i forhold til elevernes succes.”


Morgensamling på Skúlin á Argjahamri

Og videre udtaler Nick Nielsen om Søfartsuddannelserne:

”Etableringen af Imarsiornermik Ilinniarfik, Center for Søfartsuddannelser, i Paamiut, Nuuk og Uummannaq var min første indstilling til Naalakkersuisut efter min tiltræden. Derfor følger jeg naturligvis særligt godt med i, hvordan det går med vore maritime uddannelser, og her er Færøerne et godt forbillede med deres ry som søfartsnation og mere end 300 aktive studerende på Vinnuháskúlin, Maskinmester og Navigatør skolen, i Torshavn. Jeg vil efter et inspirerende besøg på de færøske søfartsuddannelser sørge for, at der bliver skabt kontakt mellem skolerne på Færøerne og vores Center for Maritime Uddannelser. Jeg er sikker på, at der vil være mange muligheder for samarbejde dem imellem – eksempelvis omkring sikkerhedskurser, hvor Sjónám, Skipperskolen, i Klaksvik har avanceret udstyr til afholdelse af den type lovpligtige kurser.”