Ældreseminar

Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen har inviteret ældre til seminar. Seminaret finder sted i dagene 26.-28. november på Hotel Hans Egede i Nuuk.

Formålet er, at man sammen med de ældre drøfter, om hvorledes samfundet kan forberede sig til det voksende antal ældre i fremtiden.

På seminaret deltager de ældre, lederne af ældreomsorgsområdet, socialudvalgsformænd i kommunerne samt KANUKOKA.

Overskrifterne for de 3 dage er folkepension, ældreomsorg samt de ældres rolle i demokratiet.