TAC for rejer 2014

Stemningsbillede

Naalakkersuisut har den 28. november 2013 fastsat TAC for rejefiskeriet i Grønland i 2014.


TAC for det havgående og kystnære fiskeri efter rejer er først og fremmest fastsat på baggrund af den biologiske rådgivning fra Grønlands Naturinstitut og fiskeriorganisationen NAFO’s videnskabelige råd.

Den biologiske anbefaling for området Vestgrønland i 2014 er på samme niveau som 2013. Der anbefales således en samlet TAC på 80.000 tons for 2014. På baggrund af de seneste års negative udvikling i den biologiske rådgivning for bestanden samt vedtagne forholdsregler i forvaltningsplanen for rejefiskeriet i Vestgrønland, er Fiskerirådet blevet hørt særskilt herom.

Forvaltningsplanen åbner op for, at reduktionen i TAC kan ske gradvist over en periode på op til tre år. På baggrund af høringen har et enigt Fiskeriråd anbefalet, at TAC’en fastsættes til 85.000 tons. Den MSC-certificering det vestgrønlandske rejefiskeri opnåede i starten af 2013 spiller også en væsentlig rolle for denne beslutning.

følgende:

Vestgrønland:

Samlet TAC 2014

85.000 tons

Fordeling:

 

Havgående grønlandske rederier (57 %)

45.262 tons

Kystnære grønlandske rederier (43 %)

34.145 tons

EU

3.400 tons

Canada

2.193 tons

Den procentmæssige opdeling af TAC i Vestgrønland på henholdsvis 57 % og 43 % mellem det havgående og det kystnære fiskeri er lovbunden.


 

Østgrønland:

Samlet TAC 2014

8.300 tons

Fordeling:

 

Havgående grønlandske rederier

800 tons

EU

7.500 tons

 

For området Østgrønland er der sket et markant fald i den biologiske anbefaling fra 2013 til 2014. Fra i årevis at have ligget stabilt på 12.400 tons er anbefalingen for 2014 et fiskeri på maksimalt 2.000 tons. Af hensyn til Grønlands internationale forpligtelser og de efterfølgende økonomiske konsekvenser er det imidlertid ikke muligt at tage reduktionen på én gang. Det tilstræbes at tilpasse TAC’en i Østgrønland over en treårig periode, såfremt der ikke sker forbedringer de kommende år.    

Naalakkersuisut har valgt at følge Fiskerirådets anbefaling, og TAC for det grønlandske rejefiskeri i 2014 er derfor fastsat til 8.300 tons.

Naalakkersuisut agter at følge udviklingen tæt, således at der kan ske en opfølgning på evt. økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af en yderligere nedsættelse af TAC.

Canada og MSC-certificering

Som det fremgår af tabellen, er der i 2014 afsat 2.193 tons af den vestgrønlandske rejekvote til Canada. Baggrunden herfor er et ønske om at fastholde MSC-certificering af de vestgrønlandske rejer. En af problematikkerne i forhold til at opnå MSC-certificering har tidligere været, at Grønland og Canada har en fælles rejebestand i et mindre område af farvandet mellem de to lande. Der er imidlertid ikke en fælles forvaltning af denne bestand, hvilket har resulteret i, at Canada og Grønland hver især har fastsat en autonom kvote.

På baggrund af områdets geografiske størrelse, biomassens størrelse samt fiskeriet i området, vurderes det, at Canadas andel af rejebestanden i 2014 bør være 2.193 tons. Det skal dog nævnes, at Grønland og Canada mødes i begyndelsen af 2014 til bilaterale konsultationer. Disse blev genoptaget i 2013 efter nogle års pause, med henblik på bl.a. at følge op på bestræbelserne på at indgå en formel aftale om forvaltning af den fælles rejebestand.     

EU

Endelig kan det oplyses, at de 3.400 tons rejer, der afsættes til EU i Vestgrønland, er en del af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland. Ifølge aftalen, der løber til og med 2015, har Grønland forpligtet sig til at tilbyde EU 3.400 tons rejer årligt i Vestgrønland. I lighed med de seneste års procedure regnes de 3.400 tons i 2014 som en del af den samlede fastsatte TAC.