Sydkorea tilbyder at bidrage med kortlægning i Grønland

Siverth Heilmann sydkorea Medlem af Naalakkersuisut for Boliger Siverth K. Heilmann har netop deltaget i stor international geospatial konference den 12.-15. november i Seoul, Sydkorea.

Siverth K. Heilmann var inviteret af den sydkoreanske regering til at repræsentere Grønland i Smart Geospatial 2nd High Level Forum 2013. Siverth K. Heilmann havde i sin grønlandske delegation inkluderet ASIAQ.

Under konferencen mødtes Siverth K. Heilmann ved et formelt bilateralt møde med den sydkoreanske minister for Ministeriet for Land, Infrastruktur og Transport Hr. Seo Seung-hvan, der har ansvaret for kortlægning og udvikling af det geospatiale område. Den koreanske minister tilbød under mødet at bidrage med kortlægningsindsatsen i Grønland, samt med kompetenceudvikling og -udveksling.

Siverth K. Heilmann udtaler: ”Det er enormt positivt, at Sydkorea har tilbudt at engagere sig på kortlægningsområdet i Grønland. Vi ved alle, at vore kort i Grønland er forældede og upræcise. De utilstrækkelige landkort virker i dag som en hæmsko for industriel udvikling, og gør også sejllads i fjordene og vandren i naturen til en usikker affære. De nye teknologiske landvindinger inden for geodata området har store perspektiver for os grønlændere og vil kunne understøtte udviklingen i samfundet.”

Opgaven med at udfærdige nye opdaterede kort er enorm. Danmark har stadig formel kompetence på kortlægningsområdet, og derfor skal der koordineres med Danmark. Derfor vil vi nu fra grønlandsk side arbejde for et trilateralt møde mellem vore lande, så vi kan se om vi kan blive enige om et mere konkret samarbejde involverende Sydkorea.

Under et embedsmandsmøde mellem sydkoreanske og grønlandske embedsmænd blev det klart, at Sydkorea besidder overlegen teknologisk kapacitet til at kortlægge. Muligheden for at tage endda meget detaljerede satellitfotos er til stede og benytte disse i udfærdigelsen af kort – herunder 3D kort. Muligheden for at tilrette app’s til smart phones, så de bliver skræddersyede til grønlandske forhold og derved muligheden for at involvere befolkningen i kortlægnings-dataindsamling blev også nævnt.

Sydkorea er tidligere i år blevet observatør i Arktisk Råd, og derfor ønsker Sydkorea at engagere sig mere og bidrage til udviklingen i regionen. Sydkorea har igennem sin rivende udvikling benyttet detaljeret kortlægning af landet, herunder højteknologisk 3D kortlægning, til at understøtte sin industrielle udvikling.

Grønland deltog sammen med 22 andre lande i konferencen. Således mødtes den grønlandske delegation også uformelt med Chiles og Nepals delegationer under konferencen, samt forskellige sydkoreanske geospatiale selskaber og universiteter.