Istandsættelsestilskud til boligstøttehuse

Naalakkersuisoq for Boliger, Siverth K. Heilmann oplyser, at

-    Vedtagelsen af Finansloven for 2014 blev der afsat en ekstra bevilling til istandsættelses tilskud til boligstøttehuse.

Jeg synes det er vigtigt, at der prioriteres midler til istandsættelse af boligstøttehuse. Ordningen er tiltænkt boligstøttehusejere med begrænset indkomst og som følge heraf ikke kan forrente og afdrage på et lån.

Selvstyret kan yde tilskud på maksimalt 100.000 kr. til renovering, udvidelse eller forbedring af boligstøttehuse. For at komme i betragtning må den skattepligtige årlige husstandsindkomst ikke overstige 180.000 kr. Jeg ved, at der er mange ældre personer, der trænger til en økonomisk håndsrækning og hjælpende hånd til vedligeholdelse af deres boligstøttehus.

Jeg vil derfor gerne opfordre interesserede boligstøttehusejere til at henvende sig til A/S Boligselskabet INI som administrer ordningen for Selvstyret.”