Positiv modtagelse i Qaqortoq af Tanbreez projektet

Forsamlingshuset i Qaqortoq dannede rammen om dagens høringsmøde om Tanbreez projektet, og i spidsen for mødet var Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, Jens-Erik Kirkegaard og Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen samt borgmester Jørgen Wæver Johansen.

Spørgsmål vedr. uddannelse af kommende ansatte i minen, beredskabet ved ulykker, minens energiforbrug og hvordan projektet vil påvirke miljøet var nogle af de spørgsmål som borgerne ønskede svar på.

Ved møderne præsenterede Tanbreez sin vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB).

Uafhængige videnskabelige rådgivere fra Grønlands Naturinstitut og DCE fremlagde deres vurdering af den fremlagte miljøvurdering, som nu er i offentlig høring.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, Jens-Erik Kirkegaard er meget tilfreds med høringsmødet:

-  Den store udfordring ligger at sikre flest mulige samfundsgevinster til Grønland i form af arbejdspladser, leverancer og skatteindtægter. Jeg ser frem til de kommende IBA forhandlinger, hvor vi netop skal fokusere på at maksimere antallet af grønlandske jobs og leverancer.

Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen er ligeledes meget tilfreds med mødet:

-  Der er dejligt at de mange fremmødte deler vores ønske om, at minen skal realiseres uden negativ påvirkning af miljøet. Jeg er meget tilfreds med at de videnskabelige rådgivere vurderer at det vil være muligt at gennemføre projektet på en miljømæssigt forsvarlig måde.