Narsaq skole er ikke gået i stå

Svar til Kommunalbestyrelsesmedlem Benjamin Kielsen, Kommune Kujalleq

I lørdags (den 16. november 2013) kunne man på Sermiitsiaq´s hjemmeside læse en artikel under overskriften ” Skolebyggeri er gået i stå”. Artiklen handlede om skolebyggeriet i Narsaq, hvor Kommune Kujalleq her i sommer har rømmet skolen, og hvor elever og lærere var på gaden for at demonstrere over de midlertidige forhold indtil den gamle skole er renoveret.

Jeg tror det gør ondt i os alle, når vi som samfund på den måde, er nødsaget til ligefrem at rømme skoler forskellige steder i vort land grundet sundhedsfare for vore børn. Det er ikke tilfredsstillende, og jeg kan kun opfordre kommuner og andre vedligeholdelsesansvarlige, til løbende at sikre at undervisningsbygninger o.l. er i en forsvarlig stand og ikke er sundhedsskadelige og også forventes at være det en årrække frem. Det er både for dyrt, og ikke tilfredsstillende at vente til det er for sent.

For et byggeri og ikke mindst en renovering kræver en del planlægning før det kan gå i gang fysisk med håndværkere m.v. for til sidste at blive færdigt til at kunne ibrugtages. Dette er ikke som eksempelvis at købe en ny bil, hvor køberen har mulighed for at væl-ge et standartprodukt hos forhandleren. Et byggeri er unikt og enestående, og alle dele er specielt designede til lige præcist det ene projekt.

Denne proces som tager tid, hvis grundlaget for selve byggeriet skal være i orden, har-monerer ikke særligt godt med når der, som med Narsaq skole, skal foretages hurtige indgreb. Jeg kan som Naalakkersuisoq for Boliger se, at der i højere grad er behov for at projekterne i forhold til gennemførelsen planlægges tidligere, samt ikke mindst at der bliver arbejdet med, at vi ikke på samme måde bliver overrasket og skal fremskynde processer uhensigtsmæssigt. Jeg håber at kommuner og andre vil medvirke hertil og indgå i dialog herom.

I den konkrete sag, er kommunalbestyrelsesmedlem Benjamin Kielsen citeret for at sige at det ikke er Kommune Kujalleq´s skyld at skolebyggeriet ligger stille.

Fakta er at der i sommer er søgt om ekstrabevilling til skolen hos finansudvalget på baggrund af et af kommunen foranlediget overslag og projektforslag. Ligesom det er et faktum, at en forudsætning for at denne ekstrabevilling blev søgt, var at kommunen selv forestod byggeriet og havde ansvaret for bevillingen, idet dette var kommunens ønske, og at kommunen først efterfølgende ikke ønskede at forestå projektet.
Dette har betydet at Grønlands Selvstyre v/INI Byggeteknik først rigtigt har kunnet komme i gang med projektet i september måned. Efter overdragelsen har det været nødvendigt at sætte ny arkitekt på, ligesom det er nødvendigt at få projektforslag gen-nemgået.

Alt er sket så hurtigt som muligt, og processen omkring byggeriet er ikke gået i stå. Vi er dog nødt til at udvise grundighed. Det vil være meget trist om dette skolebyggeri bevillingsmæssigt går så galt som renoveringen af Qaqortoq skole, som blev varetaget af Kommune Kujalleq. Dette er et af de byggeprojekter der haft det største ekstra bevil-lingsbehov igennem den seneste årrække.

Jeg vil gerne opfordre til dialog mellem kommuner, Grønlands Selvstyre og interesseor-ganisationer om hvordan vi kan optimere forløbende omkring byggerier i Grønland.Med venlig hilsen
Siverth K. Heilmann
Naalakkersuisoq for Boliger