Kontinentalsokkel

Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland indgivet til FN.

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre den 26. november 2013 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 62.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst mellem Grønland og Svalbard (Norge).

Det videnskabelige datamateriale, der i almindelighed betegnes som en ”submission”, blev indgivet gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004. En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale.

Eksperter har siden 2002 indsamlet og bearbejdet data fra området med henblik på indgivelse af submissionen til CLCS. Dette arbejde er udført under det såkaldte Kontinentalsokkelprojekt, der ledes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i samarbejde med såvel andre rigsmyndigheder som med Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre.

Submissionen vedrører det fjerde af i alt fem områder, som Kongeriget Danmark gør krav på. Den første delsubmission – vedrørende området nord for Færøerne – blev indgivet i april 2009, og den følgende vedrørende området syd for Færøerne i december 2010. I juni 2012 blev en delsubmission vedrørende området ud for Sydgrønland indgivet. Dokumentation fra samtlige fem områder skal være forelagt for CLCS med udgangen af 2014.

En omfattende dokumentation fra mange stater afventer allerede behandling af CLCS, og det er derfor vanskeligt at forudsige, hvornår behandlingen af den dansk/grønlandske submission vil blive indledt. Selve behandlingen vil kunne vare op til to år.

Norges kontinentalsokkel uden for 200 sømil overlapper det dansk/grønlandske krav. Efter behandlingen i CLCS vil det efterfølgende være op til parterne selv at forhandle en bilateral aftale i de tilfælde, hvor der er overlappende krav på et område.

Et sammendrag (”Executive Summary”) af submissionen er lagt på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: www.a76.dk.
Yderligere oplysninger vil kunne fås ved henvendelse til direktør Kai Holst Andersen, Udenrigsdirektoratet, tlf. 34 51 51, eller kontorchef Tobias Elling Rehfeld, Udenrigsministeriet, tlf. 33 92 00 94.

Kontinentalsokkel