Samarbejdsaftale mellem Martha Lund Olsen og KANUKOKA

MLO Kanukoka aftale foto

 

Torsdag den 7. november 2013 underskrev Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen og formand for bestyrelsen i KANUKOKA Martha Abelsen en samarbejdsaftale om 100 % takstbetaling på Selvstyrets døgninstitutioner.

Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe en større gennemsigtighed på døgninstitutionsområdet. Finansieringen har hidtil indeholdt 50 % kommunalt bloktilskud og 50 % takstfinansiering. Kommunerne har længe ønsket at fremme en ændring, som sikrer institutionerne et bedre incitament til at have en høj belægningsprocent, så kapaciteten på institutionerne udnyttes bedre.

 

Se billedserie.