Ny task force

Ny task force mod sagsophobningen i kredsretterne

Gennem en længere periode har der i de grønlandske kredsretter ophobet sig en sags-mængde af bekymrende størrelse. Dette har været et retssikkerheds- og menneskeret-tighedsmæssigt problem for Grønland. Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen har gennem møder med Justitsministeren og Rådet for Grønlands Retsvæsen lagt pres på den danske regering, for at få de 8.000 sager, der mangler at blive behandlet i kredsretterne, behandlet hurtigst muligt.

Medlem af Naalakkersoq for Familie og Justitsområdet Martha Lund Olsen har nu med glæde modtaget meddelelse fra den danske Justitsminister Morten Bødskov om, at den danske regering vil afsætte ekstraordinære midler, så der gennem en dedikeret task force kan gennemføres en hurtig og effektiv indsats mod de ophobede sager ved kredsretterne.

Målet er at nedbringe mængden af civilsager og kriminalsager til et niveau, hvor sager-ne kan behandles inden for rimelig frist. Regeringen vil derfor afsætte 5 mio. kr. i 2014, 8 mio. kr. i 2015 og 7 mio. kr. i 2016 til denne ekstraordinære indsats.