Karl Lyberths møde med Gunnar Bragi Sveinsson

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangstog Landbrug har holdt møde med den islandske udenrigsminister

I forbindelse med den islandske udenrigsminister Gunnar Braig Sveinssons besøg i Nuuk har han holdt møde med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl Lyberth omkring mulighederne for at udvikle og udvide samarbejdet indenfor fiskeri, landbrug og veterinær samt fødevareområdet.

Som nabolande er det naturligt at Grønland og Island samarbejder, specielt på områder hvor man har fælles interesser og udfordringer. Der er tydelige fordele for begge lande ved et tættere samarbejde indenfor f.eks. veterinær og fødevareområdet, hvor man står overfor fælles udfordringer og derfor kan drage fordel af hinandens viden og ressourcer.

Karl Lyberth udtaler i forbindelse med mødet at: ”det foregik på et meget venskabeligt og åbent grundlag. Grønland og Island har mange fælles interesser og dele mange udfordringer med hinanden, derfor er det naturligt at udnytte hinandens viden og erfaringer. Jeg ser frem til et frugtbart samarbejde med Island i fremtiden.”

Der er mulige samarbejdsområder indenfor fiskeriet og fiskeriindustrien samt landbrugsområdet. Dette ønskes styrket fremover. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl Lyberth og Udenrigsministeren, Gunnar Braig Sveinsson er enige om at samarbejdet på områderne fremadrettet bliver gennemført i tæt samarbejde med den islandske konsulat i Nuuk.