Pressemøde

Underskrivelse af Samarbejdsaftale mellem KANUKOKA og Naalakkersuisoq om 100 pct. takstbetaling på Selvstyrets døgninstitutioner

Torsdag den 7. november kl. 11.30 underskriver Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen og formand for bestyrelsen i KANUKOKA Martha Abelsen en samarbejdsaftale om 100 % takstbetaling på Selvstyrets døgninstitutioner.

Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe en større gennemsigtighed på døgninstitutionsområdet. Finansieringen har hidtil indeholdt 50 % kommunalt bloktilskud og 50 % takstfinansiering. Kommunerne har længe ønsket at fremme en ændring, som sikrer institutionerne et bedre incitament til at have en høj belægningsprocent, så kapaciteten på institutionerne udnyttes bedre.

Underskrivelsen foregår i Presserummet.