Hvalfangst og IWC

Seminar om Grønlands hvalfangst og den Internationale Hvalfangstkommission

”Jeg skal med glæde meddele at det var et vellykket seminar om hvalfangst og den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) d. 7. november, hvor der blev udvekslet holdninger om situationen i Grønlands hvalfangst og Grønlands relation til IWC. Et emne mange har en mening om.” Det siger medlem af Naalakkersuisut Karl Lyberth under det netop afholdte seminar i Nuuk.

På seminaret blev der udtrykt klare holdninger om at Grønland fortsat vil være medlem af IWC, dog på betingelse af positiv udvikling under forhandlingerne med Udenrigsministeriet og IWC i den kommende tid. Grønlands krav skal forstås således, at hvalfangstkommissionen fremover skal opfylde sine egne konventionsforpligtelser. Herunder at organisationen arbejder efter princippet om bæredygtig udnyttelse og fastsættelse af hvalkvoter på baggrund af biologisk rådgivning.

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond sagde under seminaret meget rammende: ”Hvalfangstkommissionen er mere end hvalkvoter. Den sikrer også et samarbejde mellem lande, som har samme interesser og problemer som Grønland såvel politisk som teknisk. De oprindelige folk, som er dækket af IWC’s reguleringer, har samme interesser og problemer som vi, og vi har et godt forhold til dem. Alt dette ønsker vi at bevare.”

Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Lyberth siger blandt andet: ”Jeg har altid haft et specielt forhold til hvalfangst, især med min egen baggrund som fisker og fanger. Jeg kan slet ikke forestille mig et Grønland uden hvalfangst. Derfor er det mit inderste ønske og interesse, at det blokerede forhold både med Danmark og IWC løsnes op snarest muligt.

Problemet kan bare ikke smides til os alene, men skal løses der hvor kerneproblemet findes, og alle har et medansvar for en fremadrettet og holdbar løsning. Hermed mener jeg, at IWC skal fungere for, at vi skal bruge vores ressourcer i organisationen.”

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal de følgende dage holde møde med Udenrigsministeriet og IWC formanden og IWC sekretariatet for at drøfte hvorledes kvotesituationen skal håndteres inden IWC’s næste kommissionsmøde september 2014.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til kontorchef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl, + 299 34 53 04

******** 

Baggrundsinformation:

Ved seneste IWC kommissionsmøde i 2012 blev Kongerigets anmodning om en grønlandsk kvote på store hvaler i 2013-2018 ikke imødekommet. Baseret på IWC Videnskabelige Komites anbefalede kvoteniveau måtte Grønlands Selvstyre så selv fastsætte kvoten for 2013-2014, indtil et nyt IWC kommissionsmøde kunne afholdes (berammet til efteråret 2014). Den danske regering har opfattet dette som et konventionsbrud og ønsker at forlade IWC med mindre der træffes en tilfredsstillende aftale om afklaring af situationen inden udgangen af 2013, som nu er sat på stand by, således forhandlingerne kan fortsætte henover årsskiftet 2013/2014.

En åben dialog vil give mulighed for at se sagen fra alle dens vinkler samt øge bevidstheden om den reelle betydning af den manglende kvotevedtagelse ved sidste IWC årsmøde i 2012. Det er på tide at gøre status over det foreløbige resultat samt diskutere vejen frem.

Program:

14:00-14:05 Velkomst ved

Departementschef for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug Jørgen I. Olsen

14:05 -14:25 Indledning ved

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Lyberth

14:25-14:40 Kongeriget Danmark og IWC

Udenrigsministeriet, IWC kommissionær Gitte Hundahl

14:45-15:05 Biologisk rådgivning

Grønlands Naturinstitut, Seniorforsker Lars Witting via videolink

15:10-15:25 Forvaltning og udnyttelse

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Kontorchef Amalie Jessen

15:25-15:40 Indlæg fra en hvalfanger

Leif Fontaine, tidligere Formand for KNAPK og hvalfanger

15:40-16:00 Kaffepause

16:00-16:25 Juridiske perspektiver: Hvordan IWC konventionen og andre international aftaler/konventioner om Oprindelige folks rettigheder støtter Grønlands subsistens hvalfangst

Jurist Earl W. Comstock

16:25-16:40 Grønland og IWC beslutningsproces

IWC Sekretariatschef Simon Brockington 

16:40-17:40 Debat

Debatten er fri, men den kunne søge en belysning af følgende spørgsmål:

-    Har IWC udspillet sin rolle som dels international forvaltningsorganisation for store hvalarter, dels forvalter af undtagelsesordningen for oprindelige folk?

-    Bør oprindelige folks kvoter i IWC fastsættes efter hvalarternes biologiske ydeevne eller efter en skønsmæssig politisk målestok?

-    Bør Danmark/Grønland forblive i IWC under de nuværende omstændigheder og hvis ja, bør Grønland så – i IWC - se bort fra sin politik om en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer?

17:40-18:00 Opsummering ved tidligere IWC kommissionær for Danmark Ole Samsing.