Stop for hellefiskefiskeri

Hellefisk

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Disko Bugt

 

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Disko Bugt forvaltningsområde stopper onsdag den 6. november, da jollekvoten i Disko Bugt er ved at være opfisket.
Den 6. november 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. december 2013 med en månedskvote på 100 tons.