Stop for kystnært fiskeri

Stemningsbillede

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Uummannaq

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Uummannaq forvaltningsområde stopper torsdag den 7. november, da jollekvoten i Uummannaq er ved at være opfisket.

Den 7. november 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. december 2013 med en månedskvote på 51 tons.