Replik til G.A.’s Brian Buus

Af Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, fungerende Naalakkersuisoq for Boliger, Natur & Miljø

G.A.’s direktør Brian Buus kritiserer Naalakkersuisut på KNR’s hjemmeside den 31. oktober 2013 for at side på hænderne. Brian Buus bør med sin baggrund kende de faktiske omstændigheder for anlægsprojekters gang fra det tidspunkt hvor Inatsisartut godkender forslaget til Finansloven for det kommende år, og indtil de enkelte anlægsprojekter er projekteret, udbudt og kontrakter med entreprenører er underskrevet.

Det er et velkendt faktum, at administrationen ikke kan disponere over midler, som endnu ikke er frigivet eller godkendt på enkelte anlægsprojekter. Det er ligeledes velkendt faktum, at udbud ikke kan sker førend der er udarbejdet et egentligt anlægsprojekt og licitationsmateriale. Det er slutterligt også et faktum, at kontrakter med entreprenører ikke kan underskrives med mindre licitationsresultatet ligger indenfor den afsatte bevilling. Dette er noget der tilhører den demokratiske proces.

Jeg må derfor tage afstand fra Brian Buus postulat om at der ”står en masse penge, hvoraf der allerede er bevilget millioner til flere projekter, som faktisk står stille i dag”. Jeg kan oplyse, at ved udgangen af 2012 var der projekter som havde et forbrug mindre en 10 procent af bevillingen for i alt 194 mio. kr. og forbruget var på 13 mio. kr. Alle de andre projekter fra 2012 havde et indirekte eller direkte forbrug på over 10 procent af bevillingen.

Naalakkersuisut arbejder for et samlet Grønland og et samlet folk. Finanslovsforslaget for 2014 vil afspejle dette forhold. Lad os derfor, hånd i hånd, finde de bedste veje for vor fremtid, til gavn og glæde for samfundet i almindelighed og folket i særdeleshed.