Respekt for børnetalsmanden

 
Naalakkersuisoq Nick Nielsen støtter nu op om Børnetalsmand Aaja Chemnitz Larsens arbejde efter Randi Brobergs angreb på Børnetalsmandens kompetencer til at udføre sit arbejde.

”Den kommentar må stå for egen regning”, udtaler Naalakkersuisoq Nick Nielsen om Randis angreb på Børnetalsmand Aaja Chemnitz Larsen, og fortsætter: ”Aaja har helt klart været med til at skabe et større fokus på børneområdet. På mit eget område har jeg glædet mig over hendes opbakning til tanken om inklusion, men også over, at hun stiller spørgsmål til, om vi har de specialuddannede lærere, som skal være de bærende kræfter, hvis inklusion i folkeskolen skal lykkes”.

Uddannelsesområdet er ellers et af de områder, som har fået kritik fra Børnetalsmanden, blandt andet fik processen af renoveringen af skolerne i Ilulissat og Narsaq hårde ord, hvilket var medvirkende til, at skolerne blev lukket kort efter. ”Vi handler naturligvis altid efter børnenes bedste, men nogle gange går det for langsomt og så er det godt, at vi har en vagthund i form af en Børnetalsmand”, fortsætter Nick Nielsen.

Randi Broberg satte spørgsmålstegn ved Aajas evne til at tale børnenes sag, når hun ikke kan tale med de enkelte børn. ”Børnetalsmanden skal tale børnenes sag, og det mener jeg, at Aaja gør på bedste vis. Det er vigtigt at huske på, at Børnetalsmanden ikke arbejder alene, men har et kompetent sekretariat med ansatte med forskellige uddannelsesretninger. Det har vi også gjort brug af i Departementet ved f.eks. at invitere MIO til en workshop om førskoleområdet og som deltager i arbejdsgruppen, der skal lave en handleplan for folkeskolen. Jeg har stor tiltro til Aajas kompetencer til at udfylde rollen som Børnetalsmand og er derfor ikke enig i Randis kommentar”, afslutter Nick Nielsen.

Et godt samarbejde mellem Departementet og MIO har betydet, at Departementet for Uddannelse har fået konkrete informationer om, hvordan det går i folkeskolen, ligesom MIO kontakter Departementet, hvis der er anledning til bekymring på enkelte skoler. Departementet tager altid henvendelser fra MIO seriøst, og reagerer hurtigt på dem.