Aftale mellem Grønland og Kina

Jens-Erik Kirkegaard og den kinesiske regering aftaler styrket samarbejde mellem Grønland og Kina på råstofområdet


Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens Erik Kirkegaard og den kinesiske Minister for Land og Resources Jiang Daming aftalte på deres møde i Tianjin den 3. november et intensiveret samarbejde på en række områder.

Jens-Erik inviterede til kinesisk deltagelse i konkrete mineprojekter både i relation til finansiering og afsætning af mineraler på det kinesiske marked.

En opfordring som blev positivt modtaget Minister Jiang Daming, som bekræftede, at regeringen ville opfordre relevante kinesiske virksomheder til at investere i det grønlandske råstofpotentiale. I forlængelse af ministermødet er der er aftalt en række opfølgningsmøder på virksomhedsniveau.

Mødet resulterede desuden i at parterne aftalte et udvidet samarbejde på offentligt niveau, herunder Indgåelse af en Memorandum of Understanding (MoU) vedrørende geologisk samarbejde mellem Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarkeds Geologiafdeling og Det Kinesiske Institut for Geologi.

Blandt de mulige samarbejdsprojekter vil der særligt være fokus på geokemiske, biokemiske og luftbårne geofysiske undersøgelser.

Parterne drøftede desuden mulighederne personaleudveksling mellem relevante institutioner.

- Mødets meget positive karakter har bestyrket min tro på kinesisk deltagelse i grønlandske mineprojekter, som skal medvirke til at styrke den grønlandske økonomi. Det har særligt glædet mig, at vi har aftalt opfølgningsmøder mellem kinesiske råstofvirksomheder og den grønlandske forvaltning, således at samarbejdet vedrørende de enkelte projekter kan fortsættes på et praktisk niveau - udtaler Jens-Erik Kirkegaard.