Meddelelse af udnyttelsestilladelse

VQ Bygde seminar 140913

Meddelelse af udnyttelsestilladelse et stort skridt i den rigtige retning

- Det er glædeligt, at der nu er afklaring om selve udnyttelsestilladelsen.

Det planlagte jernmineprojekt er i dag rykket et stort skridt nærmere og på længere sigt kan dette projekt bane vejen for en sund mineindustri, vurderer Vittus Qujaukitsoq.

- Det er klart, at et projekt af den størrelse også vil påvirke vores finanslov. Det vil generere øgede skatteindtægter og vi vil etablere en råstoffond, som kommer hele landet til gode. Men der påhviler os alle et stort ansvar med at løfte arbejdskraftens kompetenceniveau og give vores erhvervsliv de bedste muligheder for at være en del af projektet. For kun ved at være en aktiv del af projektet og sikre lokal beskæftigelse får vi løftet vores velstand og velfærd.

- Der er i dag taget et stort skridt for hele projektet og landets muligheder for at skabe en mineindustri. Men først når de sidste tilladelser er givet og selskabet har finansiering til at igangsætte anlæggelse af minen vil minen realiseres. Naalakkersuisut håber, at det kan ske frem mod udarbejdelse af kommende finanslove, hvor vi kan indarbejde de direkte og indirekte konsekvenser af projektet.