Udenrigs- og forsvarspolitik på dagsordenen i Nordisk Råd

På Nordisk Råds 65. session i Oslo var udenrigs- og forsvarspolitik på dagsordenen på mødet onsdag den 30. oktober. Den svenske udenrigsminister, Carl Bildt, gav Nordisk Råd en redegørelse for det nordiske udenrigspolitiske samarbejde i det baltiske område, i Arktisk Råd og i FN. Finland har i år formandskabet i det nordiske forsvarspolitiske samarbejde, og den finske forsvarsminister, Carl Haglund, gav rådet en status for de mange samarbejdsområder indenfor uddannelse, indkøb og logistik, som de nordiske regeringer arbejde med.

For Naalakkersuisut gav Nordisk Råds diskussion mulighed for at bidrage til den generelle sikkerhedspolitiske debat i det arktiske område, og formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, benyttede lejligheden til at kommentere bl.a. den sø-sikkerhedsmæssige situation i det nordatlantiske område.

Dette emne blev også taget op i mødet mellem de vestnordiske udenrigsministre og Vestnordisk Råds præsidium. Her blev man enige om at have fælles drøftelser af vestnordiske prioriteringer i relation til det arktiske samarbejde.

”Det grønlandske og nordatlantiske område vil i de kommende år få behov for en meget mere intensiv og systematisk overvågning, end vi kender i dag, fordi den skibsmæssige og erhvervsmæssige aktivitet i området stiger. Vi har fra vores side noteret, at Canada planlægger et satellitbaseret overvågningssystem, men set fra vores perspektiv bør man også undersøge muligheden for en fælles nordisk Drone eskadrille, der kan afpatruljere de store områder i Vestnorden, både med hensyn til sejlads og ressourceudnyttelse. Dette er baggrunden for, at jeg har rejst debatten om dette på årets session i Nordisk Råd”, siger Aleqa Hammond.