Offentlige Høringsmøder

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer inviterer sammen med Kommune Kujalleq til offentlige høringsmøder i Sydgrønland 17. – 19. november.

Der vil til møderne være en gennemgang af såvel projektets Miljøvurdering, samt vurdering af projektets samfundsmæssige konsekvenser. På baggrund heraf vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål, til både selskabets repræsentanter, de uafhængige miljøeksperter fra naturinstituttet og DCE, samt til de deltagende politikere.

Der vil blive taget referat fra møderne. Referatet vil indgå som en del af høringsmaterialet, som forelægges for Naalakkersuisut inden der træffes beslutning om en udnyttelsestilladelse.
Det komplette høringsmateriale kan findes på: http://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Arkiv-over-h%c3%b8ringer/2013/Tanbreez

Høringssvar skal fremsendes senest 2. december 2013 til BMP@nanoq.gl

Program for møderne:
Søndag 17. november kl. 14.00 i Forsamlingshuset i Qaqortoq
Mandag den 18. november kl. 10.00 i Alluitsup Paa
Mandag den 18. november kl. 19.30 i Forsamlingshuset i Nanortalik
Tirsdag den 19. november kl. 19.30 i Forsamlingshuset i Narsaq.