Lukning af Laksefiskeri

 

Naalakkersuisut har i samråd med KNAPK besluttet, at laksefiskeriet igen i år slutter torsdag den 31. oktober 2013 kl. 00.00. Efter dette tidspunkt er det ikke længere tilladt at fange laks i Grønland i år. Når fiskeriet stopper, skal alle garn derfor også tages op.

Rapporteringer
Alle laksefangster fra både fritids- og erhvervsmæssigt fiskeri skal i henhold til bekendtgørelsen om laksefiskeri rapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol. Laksefangster fra det erhvervsmæssige fiskeri skal rapporteres dagligt, mens fritidsfiskernes fangster skal rapporteres senest dagen efter fiskeriet. Rapporteringsskema fås hos kommunen eller kan findes på adressen:

http://dk.vintage.nanoq.gl/Emner/Erhverv/Erhvervsomraader/Fiskeri/Fiskeriafdelingen/Ansoegningsblanketter__.aspx