Status for tilbagebetaling af licensgebyr/ opfordring til at søge

I juni besluttede Naalakkersuisut gennem Finansudvalget, at ophæve brugerbetalingen på 1.500 kroner i det kystnære fiskeri for i år, med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013.

Status medio oktober er, at ikke alle har fået udbetalingen tilbagebetalt. Beslutningen blev meddelt gennem pressen. og opfordringen til at søge er fulgt af mange fiskere.

Jeg skal nu opfordre andre fiskere, der har betalt gebyret i årets første halvdel om at søge. Der er mulighed for tilbagebetaling indtil udgangen af december 2013.

Og blot gøre opmærksom på, at ansøgningen nemmest sker gennem det lokale kommunekontor. Og vær opmærksom på, at departementet naturligvis har relevante oplysninger til at udarbejde en licens, men ved ansøgningen er det nødvendigt, at oplyse om hvilken bankkonto-nummer der ønskes benyttet, det er ikke oplysninger vi ligger inde med i Nuuk.