Ny formand for Alkohol- og Narkotikarådet

Nive Heilmann Nivé Heilmann blev valgt som formand for Alkohol- og Narkotikarådet ved rådets konstituerende møde den 18. oktober.

Nivé Heilmann efterfølger Inuk Bourup-Nielsen, som efter mange års arbejde i rådet har valgt at forlade posten. Uju Petersen blev genvalgt som næstformand i rådet.

-”Jeg vil gerne takke Inuk Bourup-Nielsen for hendes store indsats som formand for Alkohol- og Narkotikarådet igennem mange år. Jeg ønsker rådets nye formand, Nivé Heilmann, tillykke med posten. Jeg ser frem til et godt samarbejde omkring misbrugsområdet, som jeg ser som en af de største udfordringer for vores samfund,” siger Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge.

Nivé Heilmann er født i 1976 og uddannet folkeskolelærer. Siden 2012 har hun været ansat som projektleder i foreningen: ”Meeqqat Inuunerissut / Bedre Børneliv”. Nivé er desuden Medlem af Kalaallit Røde Korsiats landsbestyrelse og medlem af førstehjælpsudvalget. Nivé Heilmann er udpeget til Alkohol- og Narkotikarådet som repræsentant for børn og unge af Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge.

Alkohol- og Narkotikarådet er et rådgivende organ for Naalakkersuisut. Rådet følger udviklingen inden for misbrugsområdet og rådgiver om forebyggelse, sundhedsfremme, kontrol og behandling. Alkohol- og Narkotikarådet har også til opgave at medvirke til at skabe en offentlig debat om rusmidler og misbrug.

Alkohol- og Narkotikarådet består af 9 medlemmer. Rådet er sammensat med sagkyndige fra forskellige departementer i Selvstyret, Politimesterembedet og KANUKOKA. Derudover består rådet af 2 repræsentanter for børn og unge og 1 repræsentant for sporten.