Nick Nielsen's svar

Foto: Leiff Josefsen

Nick Nielsen's svar til 14 lærere på skolen Ukaliusaq

14 lærere på skolen Ukaliusaq i Nuuk har skrevet et åbent brev vedr. deres arbejdsforhold på skolen. I brevet klager lærerne bl.a. over disse forhold: 1. Bliver ikke taget alvorligt vedr. arbejdsforhold, 2. Ringe samarbejde med forældre, 3. Omsorgsvigtede børn bliver ignoreret, 4. Lærernes undervisningstid bliver i høj grad brugt til elever med særlige behov, 5. Gode elever bliver ofret, fordi omsorgsvigtede børn tager for meget af lærerens undervisningstid.

I forhold til punkt 1 skal nævnes, at IMAK, KANOKUKA og Selvstyret er enige om, at skolernes undervisning skal evalueres. Denne evaluering er parterne i gang med at forberede, og evalueringen vil blive gennemført i skoleåret 2013/14. De øvrige punkter vil også blive undersøgt i førnævnte evaluering.

Naalakkersuisut arbejder også med, at familier, som har behov for særlig støtte, kan få hjælp så tidligt som muligt. Denne hjælp vil blive givet målrettet de enkelte problemområder og skal ske i samarbejde med Departementet for Familier.

Jeg er enig med lærerne fra Ukaliusaq i, at indsatsen for familier med behov for støtte bør ske tidligt. Det skal jo ikke være sådan, at man først gør noget ved problemerne, efter eleven er startet i skole. Det skal heller ikke være sådan, at det udelukkende skal være lærerne, som skal løse problemerne. Derfor skal vi, hvad enten vi er forældre, pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere eller politikere, alle deltage i arbejdet med styrkelsen af familierne.

I fremtiden skal 3 årige og 5 årige børn screenes for tidligere at kunne identificere børn og familier med behov for særligt støtte. Dette initiativ vil resultere i, at skolerne i fremtiden får færre problemer at slås med.

Udover de førnævnte initiativer, vil Selvstyret i slutningen af november afholde et seminar om skolernes undervisning. Resultaterne fra seminaret vil blive indarbejdet i Selvstyrets Uddannelsesplan II. Den nye uddannelsesplan vil blive forelagt Inatsisartut under Forårssamlingen i 2014.

Jeg ved, at lærerne på Ukaliusaq gør et stort stykke arbejde for, at alle eleverne kan opnå gode skoleresultater. Det er vigtigt, at lærernes erfaringer kommer med i ovennævnte seminar. Jeg glæder mig derfor til at høre om jeres erfaringer, og jeg er sikker på, at jeres erfaringer kan danne baggrund for det videre arbejde med udviklingen af folkeskolens undervisning.

Jeg er for tiden på tjenesterejse, og jeg håber, at vi snart kan mødes med det formål, at drøfte de i brevet nævnte problemstillinger.