Martha Lund Olsen møder socialt arbejdere i Qaasuitsup kommunea

Martha Lund Olsen

 

Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen er netop ved at afslutte sin rundrejse i Sisimiut, Ilulissat, Qeqertarsuaq og Aasiaat. Under turen har Naalakkersuisoq besøgt institutioner og holdt møde med kommunale politikere og fagfolk, derudover har der også været plads til at møde borgerne gennem bl.a. borgermøderne.

Inden afholdelse af borgermøderne i Ilulissat, Qeqertarsuaq og Aasiaat, har Naalakkersuisoq for Familie og Justitsområdet afholdt møder med medarbejderne i Socialforvaltningerne. Martha Lund Olsen udtaler;” Det har været berigende med de gensidige orienteringer, der er foregået med socialarbejderne”. Focus har været meget i forhold til arbejdet med familier og behovet for stadig at udvikle Familiecentrene, således at anbringelse af børn udenfor hjemmet kan mindskes i fremtiden. Alle steder har der været stor tilfredshed med indsatsen med det psykologiske rejsehold, der skal behandle følgerne af senfølger af seksuelle overgreb.
Under borgermøderne har der desuden været stor tilfredshed med de kommende indsatser i forhold til reform af alderspensionen og de kommende indsatser indenfor handicapområdet, inclusiv det kommende træningscenter for handicappede i alle alder i Sisimiut.