Misforstået sammenblanding

JEK foto 2

Misforstået sammenblanding af beslutning om nultolerancepolitikken og Rapporten om udvinding og eksport af uran.

IA har rejst kritik af at offentliggørelse af den dansk/grønlandsk rapport om udvinding og eksport af uran er sket så sent og umiddelbar før at Inatsisartut skal behandle Naalakkersuisut´s beslutningsforslag til en principbeslutning om ophævelse af Nultolerancepolitikken i Grønland.

Naalakkersuisut beslutningsforslag er ikke baseret på denne rapport. Naalakkersuisut´s beslutningsforslag er udarbejdet på baggrund af en mangeårig debat om emnet og den række af rapporter og undersøgelser, der er blevet udarbejdet i de seneste år.

Her skal blandt andet nævnes:

”Uranredegørelsen til Landstinget 2008, publikation om uran udarbejdet af GEUS og DMU 2010, KNR radio og tv udsendelser 2010. Rapport fra besøgsrejse til Canada 2010, TV debat 2011 og radioudsendelse om besøgsrejsen til Canada”, den såkaldte Lett-rapport fra 2013 m.m.

Fra 2008 er der derudover blevet afholdt en række borgermøder.

Der er derfor allerede et solidt grundlag med oplysning og borgerinddragelse for at Inatsisartut nu kan tage det næste skridt og tage stilling til en principbeslutning om ophævelse af nultolerancen.

Den dansk/grønlandsk rapport om udvinding og eksport af uran er ikke afgørende for beslutningsforslaget, men rapporten påpeger fremadrettet nogle områder, hvor der skal samarbejdes mellem Grønland og Danmark.

Rapporten anbefaler et samarbejde om den praktiske udmøntning af kompetence- og opgavefordelingen mellem Grønland og Danmark. Der skal således opbygges et system og indgås aftaler, som sikrer, at en eksport af uran fra Grønland opfylder Grønlands og Danmarks internationale forpligtelser.

Disse spørgsmål får imidlertid først aktualitet efter at Inatsisartut har truffet en principbeslutning om ophævelse af nultolerancen og det er derfor en misforståelse at forudsætte vedtagelse af principbeslutningen med færdiggørelse af den dansk/grønlandsk rapport om udvinding og eksport af uran. Denne rapport er vigtig men den har alene et fremadrettet perspektiv for et videre arbejde efter at der taget en principbeslutning.

Jens-Erik Kirkegaard