Underskrivelse med London Mining

Underskrivning af aftale

”Det er et historisk øjeblik for Grønland”, siger Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, da han i dag i fællesskab med repræsentanter fra London Mining underskrev en aftale, som betyder, at London Mining får en udnyttelsestilladelse til jern-potentialet i Isukasia-området.

”Jeg er virkelig stolt over, at Naalakkersuisut har haft succes med at bære Grønlands største erhvervsprojekt til dato igennem. Det vil uden tvivl påvirke beskæftigelsen og indtægter til landskassen i en særdeles gunstig retning”, mener en tilfreds Jens-Erik Kirkegaard, naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer, og oplyser, at det forventes, at projektet vil beskæftige op mod 3.000 personer i anlægsfasen – og knap 750 personer i driftsfasen. Sammenlignet med andre erhvervsprojekter i vores langstrakte samfund er det et stort antal personer.

Ifølge Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked har det været en lang proces, inden vi kan stå her i dag og underskrive aftalen. Grønlands Selvstyre har i mere end ti år intensiveret bestræbelserne på at blive en minenation. Og med nærværende aftale er det første store skridt taget i denne her retning. Det har været et hårdt arbejde at nå hertil.

”Jeg vil gerne rose alle dem, som undervejs har medvirket til denne spændende proces. Både blandt de ansatte – men også til London Mining, som på konstruktiv vis har bidraget til aftalens tilblivelse, hvilket jeg gerne vil takke for”, siger Jens-Erik Kirkegaard.  

Aftalen er også historisk i mere end én henseende. Aftalen indbefatter en royalty-model, hvilket har været vigtigt for Naalakkersuisut.

”På vegne af hele Naalakkersuisut glæder det mig, at vi kom i mål med vores store ønske: indførelse af en royalty-model”, kommer det glad for Jens-Erik Kirkegaard.

Næste fase er at få forhandlet IBA-aftalen færdig. Aftalen er med til at fastlægge en række mål for deltagelse af grønlandske virksomheder, grønlandsk arbejdskraft og hensyntagen til ligestilling, lærlingepladser, træning og opkvalificering/kompetenceløft og personaleudvikling.

”En IBA-aftale er en utrolig vigtig aftale, da den er med til at sikre, at projektet på en positiv måde bliver forankret i vores samfund, og ikke mindst i lokalsamfundet”, forklarer Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.

Med denne tilladelse i hånden har London Mining et godt grundlag for at søge fremmedfinansiering og udenlandske aftager af jernet.

Talen kan læses her.