Fritstilling af den resterende sildepiskerkvote

Fritstilling af den resterende sildepiskerkvote for Vestgrønland

Per 22. oktober 2013 resterer fortsat at blive fanget 37 sildepiskere fra harpunkanonkvoten og 25 sildepiskere fra riffelfangstkvoten i Vestgrønland. For at sikre fuld udnyttelse af kvoten, har Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug besluttet, at den resterende kvote på 62 sildepiskere fritstilles til de fire storkommuner 25/10 2013.

Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december.

Fangsten skal ledes af en kaptajn, der er i besiddelse af licensen, og som også har ansvar for, at fangsten meldes øjeblikkeligt til bopælskommunen.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.